https://ssp.ecomobi.com/publisher/assets/global/img/home/mobile/top-banner.jpeg
https://ssp.ecomobi.com/publisher/assets/global/img/home/desktop/top-banner.jpeg
Giới thiệu về

Social Selling Platform

Nền tảng bán hàng trên mạng xã hội
tốt nhất Đông Nam Á thông qua người nổi tiếng

Hot Deals

Lựa chọn sản phẩm kèm mức hoa hồng từ các Nhãn hàng.
Đăng tải sản phẩm trên trang cá nhân kèm đường link cá nhân.
Nhận hoa hồng cho mỗi sản phẩm được bán ra thông qua đường link cá nhân.
https://ssp.ecomobi.com/publisher/assets/global/img/home/desktop/hotdeal.jpg

Performance

Lựa chọn sàn Thương mại điện tử kèm theo tỷ lệ hoa hồng hấp dẫn
Đăng tải bất kì sản phẩm nào có trên sàn TMDT lên trang cá nhân kèm theo đường link sản phẩm được tạo trên hệ thống của Ecomobi.
Nhận hoa hồng cho mỗi đơn đơn hàng thàng công được thực hiện qua đường link sản phẩm của bạn.
https://ssp.ecomobi.com/publisher/assets/global/img/home/desktop/affiliate.jpg

Trở thành Đại sứ hình ảnh, đại diện cho các Nhãn hàng nổi tiếng.
https://ssp.ecomobi.com/publisher/assets/global/img/home/desktop/booking.jpg